ابعاد و اندازه ها - فضاهای دفتر کار و اداری - نیلفروشان

کد شناسه :15308
ابعاد و اندازه ها - فضاهای دفتر کار و اداری - نیلفروشان

ابعاد و اندازه ها : فضاهای دفتر کار و اداری تألیف : محمدرضا نیلفروشان - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : ملاحظات فضای انسانی 3 : تجهیزات و لوازم 4 : طرح برای فضا 5 : طرح استراتژیک 6 : عوامل محیطی 7 : طراحی دفاتر کار بر اساس نیاز نیروی انسانی 8 : فضاهای دفتر کار - ابعاد و اندازه ها : فضاهای دفتر کار و اداری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر