اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی - نیلفروشان

کد شناسه :15309
اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی - نیلفروشان

اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی تألیف : محمد نیلفروشان - معماری - کتاب پرهام - فصل اول : 1 : مقدمه 2 : مصرف انرژی و پیامدهای محیطی ناشی از آن 3 : نور روز 4 : پایداری 5 : معماری پایداری فصل دوم : 1 : مقدمه 2 : اهمیت بهره گیری از نور روز 3 : روشنایی روز و تأثیر آن بر یادگیری دانش آموزان در مدارس 4 : روشنایی روز در مدارس و کلاس های درس 5 : سلامتی 6 : حضور در کلاس دری 7 : کلاس های بدون پنجره 8 : نور روز 9 : منظر فصل سوم : 1 : مقدمه 2 : نور3 : استفاده موثر از انرژی طبیعی 4 : نور روز 5 : تعریف بهره گیری از نور روز 6 : کیفیت روشنایی 7 : منظر 8 : نحوه بهره گیری از نور روز 9 : دلایل تأثیر نور در افزایش کارایی دانش آموزان 10 : ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان 11 : روش های استفاده از نور طبیعی 12 : مشخصات معماری مدارس ابتدایی برای نور روز 13 : عملکردهای آموزشی تحصیلی 14 : ایجاد شرایط استاندارد برای مدارس 15 : الگوهای نوین معماری پایدار در استفاده از نور طببیعی فصل چهارم : 1 : مقدمه 2 : موقعیت های جغرافیایی در طراحی کلاس درس مدارس 3 : اندازه گیری نور در طراحی مدارس 4 : روشنایی روز مناسب 5 : تلرانس مستقیم نور خورشید 6 : کنترل دستاورد خورشیدی همیشه مهم است 7 : دیدگاه ها و ارتباطات با محیط بیرون 8 : معماری یکپارچه و نور روز حاصل از آن 9 : ادغام و یکپارچگی روشنایی الکتریکی 10 : اهداف عملکرد طراحی روشنایی روز 11 : روش های اندازه گیری روشنایی روز 12 : سیستم هوشمند نورپردازی محیط های آموزشی 14 : ضریب انعکاس برخی از مصالح ساختمانی مورد استفاده در مراکز آموزشی 15 : بررسی معماری نور روز در مدارس مختلف 16 : معماری برخی مدارس سایر کشورها - اصول معماری مدارس بر اساس بهره گیری از نور طبیعی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر