مقدمه ای بر توسعه روستایی - خسروبیگی

کد شناسه :15318
مقدمه ای بر توسعه روستایی - خسروبیگی

مقدمه ای بر توسعه روستایی ( چارچوب های نظری ، زمینه های مطالعاتی و تجربیات منطقه ای ) تألیف : گری پائول گرین ترجمه : رضا خسروبیگی بزچلوئی - عمران - کتاب پرهام - بخش اول : چارچوب های نظری 1 : نظریه های توسعه روستایی 2 : جهانی شدن 3 : سیاست روستایی 4 : توسعه روستایی جامعه محور : مدل های توسعه ، ظرفیت سازی و رهبری بخش دوم : زمینه های مطالعاتی : 5 : وابستگی به منابع و توسعه روستایی 6 : مهاجرت و توسعه روستایی 7 : کشاورزی و توسعه روستایی 8 : کارآفرینی 9 : ویژگی های توسعه گردشگری روستایی 10 : جنسیت و توسعه روستایی 11 : موفقیت ها و چالش های پیش روی اعتبارات خرد 12 : پیامدهای تولید اتانول ذرت محور بر توسعه غیر کلانشهری در منطقه مرکزی شمال آمریکا بخش سوم : تجربیات منطقه ای : 13 : تصرف زمین به نام توسعه 14 : توسعه روستایی در جنوب صحرای آفریقا 15 : شهرنشینی ، وابستگی به زمین و تغییر جمعیت در چین 16 : کار ، تحرک و معیشت در نواحی روستایی در حال تغییر امریکای لاتین - مقدمه ای بر توسعه روستایی ( چارچوب های نظری ، زمینه های مطالعاتی و تجربیات منطقه ای ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر