روش ها و فنون طراحی شهری - ساشورپور

کد شناسه :15327
روش ها و فنون طراحی شهری - ساشورپور

روش ها و فنون طراحی شهری جلد اول : مسئله گشایی مسائل شهری بر اساس تکنیک طوفان فکری تألیف : مهدی ساشورپور ، علی شکوهی ، مریم ابراهیم خانی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مبانی و مفاهیم پایه در مسئله یابی طراحی شهری 2 : تکنیک های حل مسائل شهری 3 : تکنیک طوفان ذهنی 4 : تجزیه و تحلیل نمونه مسائل شهری با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی - روش ها و فنون طراحی شهری ، جلد اول : مسئله گشایی شهری بر اساس تکنیک طوفان فکری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر