ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي و نفايس ملي - ايرواني

کد شناسه :15331
ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي و نفايس ملي - ايرواني

ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي و نفايس ملي تأليف : احسان ايرواني - باستان شناسي - كتاب پرهام - بخش اول : آيين نامه ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي در فهرست آثار ملي ايران 1 : دستورالعمل ثبت ميراث طبيعي 2 : دستورالعمل ثبت ميراث منقول 3 : دستورالعمل ثبت ميراث ناملموس 4 : دستورالعمل ثبت ميراث غير منقول بخش دوم : آيين نامه نحوه تشخيص نفايس ملي 1 : مطالعات پژوهشي و بررسي هاي كارشناسي براي تعريف دامنه شمول و معيارهاي تشخيص نفايس ملي در حوزه ميراث فرهنگي غير منقول كشور 2 : تعريف و شاخص هاي نفايس آثار غير منقول - ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي و نفايس ملي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر