سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی - سلطان زاده

کد شناسه :15333
سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی - سلطان زاده

سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی : کنش ، میان پایاگرای سنت و پویانگری مدرنیسم تألیف : حسین سلطان زاده - معماری - کتاب پرهام - 1 : هویت در معماری 2 : معماری نیجریه ، روند توسعه ، از سنت به پست مدرنیسم 3 : سیر تکاملی در شهر و معماری گرجستان 4 : کشور ازبکستان ، از سنت تا پست مدرنیسم 5 : کاوشی در معماری مراکش ، از سنت تا مدرنیسم 6 : بررسی تقابل سنت و مدرنیته در معماری کشور قطر 7 : مروری بر شکل گیری جنبش مدرن و کنش های آن با سنت ، در معماری اندونزی 8 : معماری کشور تونس ، میان سنت و مدرنیسم 9 : سیر تحول در عربستان ،گذر از سنت تا مدرنیسم 10 : تقابل و تعامل سنت و مدرنیسم ، در معماری معاصر پاکستان 11 : تقابل سنت و مدرنیته در معماری معاصر مالزی 12 : شهر سنتی قصبه ، در مواجهه بامدرنیسم : تنش یاسازش ؟ 13 : از سنت تا مدنیسم در معماری لبنان 14 : ترکمنستان ، از سنت تا مدرنیسم 15 : رویکردی به مقوله سنت و مدرنیسم در معماری امارات متحده عربی 16 : مالدیو ، رویکردی زیست منطقه گرایانه به معماری مدرن 17 : نگاهی به جایگاه سنت و مدرنیسم ، در آثار راسم بدران ، معمار معاصر عرب - سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی : کنش ، میان پایاگرای سنت و پویانگری مدرنیسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر