سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای غیر اسلامی - اسماعیلی

کد شناسه :15334

سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای غیر اسلامی : کنش ، میان پایاگرایی سنت و پویا نگری مدرنیسم تألیف : محسن اسماعیلی ، رعنا ایازی - معماری - کتاب پرهام - 1 : تباین ، در معماری سنتی و مدرن شهر رم 2 : معماری معاصر فنلاند 3 : جستاری در هویت معماری سنتی و معاصر اسپانیا 4 : گذر از سنت به مدرنیته ، در معماری معاصری تایلند 5 : رد پای آیین و سنت ، در معماری معاصر ژاپن 6 : تقابل سنت و مدرنیسم و تأثیر آن در ایجاد نوعی پست مدرن واکنشی و مقاومتی آفریقای جنوبی 7 : سنت و مدرنیته در معماری تایوان 8 : معماری چین در گذر زمان از سنت به مدرنیسم - سنت و مدرنیسم در معماری کشورهای غیر اسلامی : کنش ، میان پایاگرایی ، سنت و پویانگری مدرنیسم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر