فصلنامه معماری و فرهنگ 55

کد شناسه :15338
فصلنامه معماری و فرهنگ 55

فصلنامه فرهنگ و معماری 55 - مجله و CD - کتاب پرهام - بخش اول : یادداشت ها و مقالات : 1 : هویت ، مدرنیسم و پست مدرنیسم 2 : فلسفه به مثابه معماری ، عبور از بن بست پست مدرنیسم 3 : مفهوم منطقه گرایی 4 : هویت بدون شهر بخش دوم : گفت و گو : 1 : گفت و گوی موریس مرلوپونتی 2 : هویت و مدرنیته ، گفت و گوی سوسن شریعتی و محمدرضا اصلانی بخش سوم : معماری : 1 : فروم سیاکس 2 : گریز به مرکز 3 : گالری (کارخانه ) آرگو 4 : هاستل و خانه فرهنگی کوژین 5 : خانه فرهنگ رایزن 6 : عمارت روبه رو 7 : فرم ناتمام در ساختمان بازسازی شده فرش فیلم 8 : خانه تاریخی صفوی ، خانه اندیشه و آفرینش بخش چهارم : شهر : 1 : شهر قدیم فرانکفورت ، تکه ای کوچک از تاریخ 2 : اهواز ، خیابان انوشه ، سرگذشت یک تحول 3 : بازآفرینی میدان شهرداری رشت 4 : دهکده دهلی بخش پنجم : معرفی کتاب : 1 : شهرها برای مردم نه برای سوداگری ، نظریه شهری انتقادی و حق به شهر 2 : راهنمایی برای خرابه های جدید بریتانیای کبیر 3 : فرهنگ شهری در تهران ، رویه های شهری در فضاهای فرهنگی غیررسمی 4 : رنگ و نور در هنر باستان و میانه - فصلنامه معماری و فرهنگ 55 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر