تحليلي بر مفهوم پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگي ايران معاصر - سهيلي

کد شناسه :15340
تحليلي بر مفهوم پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگي ايران معاصر - سهيلي

تحليلي بر مفهوم پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگي ايران معاصر جستارهاي پژوهشگران دوره دكتري تخصصي معماري تأليف : نازنين اسلامي ، رعنا ايازي ، سارا حسيني ، ساناز خانبان زاده ، مهرنوش ذوقي ، سارا شريعتي و....- معماري - كتاب پرهام - 1 : نقش مولفه هاي حس تعلق به محيط بر ميزان رضايت مندي ساكنان در شهرك هاي مسكوني ساحلي بندر انزلي 2 : ارائه راهكارهايي جهت ايجاد تعاملات اجتماعي در مجموعه هاي فرهنگي به واسطه نقش مولفه هاي نفوذپذيري 3 : تأثير زمينه گرايي فرهنگي - اجتماعي بر حس تعلق با تأكيد بر مولفه هاي عملكردي و ذهني نمونه موردي : موزه هاي معاصر اروميه 4 :نقش خلوت بر رضايتمندي در كتابخانه 5 : ارائه مدل مفهومي در جهت شناخت تأثير مولفه هاي كالبدي حس تعلق بر خاطره جمعي در فضاهاي عمومي شهر محور سبزه ميدان به خيابان امام خميني قزوين 6 : تبيين معيارهاي كالبدي كيفيت محيط بر افزايش سرزندگي محله هاي قديم شهر قزوين : ملك آباد قزوين 7 : ارائه مدل مفهومي در جهت شناخت نقش مولفه هاي كالبدي حس تعلق مكان بر اجتماع پذيري فضاهاي فرهنگي از ديدگاه روانشناسي محيط 8 : تحليل بعد كالبدي حس تعلق به مكان در بناهاي مذهبي : مسير آييني چهل منبر لاهيجان 9 : تأثير مولفه هاي سرزندگي بر مشاركت اجتماعي افراد در فضاهاي فرهنگي 10 : تأثير عدالت اجتماعي بر سرزندگي فضاهاي فرهنگي : فرهنگسراهاي شهر قزوين 11 : تبيين نقش مراسم هاي مذهبي ايام محرم تاسوعا و عاشوراي حسيني در قزوين - تحليلي بر مفهوم پايداري اجتماعي در فضاهاي فرهنگي ايران معاصر جستارهاي پژوهشگران دوره دكتري تخصصي معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر