آموزشگاه هایی برای آینده - فدایی

کد شناسه :15365
آموزشگاه هایی برای آینده - فدایی

آموزشگاه هایی برای آینده (طرح های پیشنهادی برگرفته از روانشناسی معماری ) تألیف : هنری سانوف ، پیتر هانبر ، فرید نسریچ هاندرت واسر ترجمه : مرضیه فدایی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مرورکلی 2 : پرسش ها 3 : اهمیت موضوع 4 : آموزشگاه های مدعی در حوزه آموزشگاه های آینده 5 : نقش رهبری معمار فصل دوم : تاریخچه ساختمان آموزشگاهی در ایالات متحده آمریکا : 1 : مقدمه 2 : معماری آموزشی در دوره استعماری 3 : معماری آموزشی دوره ی انقلاب صنعتی 4 : معماری آموزشی در عصر اطلاعات 5 : زمینه تاریخی آموزشگاهی در ژاپن 6 : تاریخچه ی رشد ساختمان های آموزشگاهی در آلمان 7 : ظهور تحصیل سازمان یافته در آلمان 8 : آموزشگاه های آینده : شرایط و فرآیندها سهم روانشناسی معماری 9 : فهرست خواسته ها و نیازمندیها 10 : طراحی رنگی 11 : تراکم و ازدحام 12 : مبلمان و تجهیزات 13: گرمایش ، سرمایش و تهویه 14 : روشنایی آموزشگاه ها 15 : طراحی چهارچوب 16 : جنبه های بوم شناختی 17 : جنبه های سازمانی 18 : طراحی مدارس با مشارکت جامعه 19 : مزایای مشارکت جامعه 20 : آموزشگاه ابتدایی دیویدسن به عنوان مرکز اجتماعی 21 : آموزشگاه اجتماعی طراحی شده با قابلیت دسترسی 22 : روند طراحی و برنامه ریزی آموزشگاه ها از دیدگاه فناوری و اطلاعات و ارتباطات 23 : زبان بادگیری برای آموزشگاه ها و مجتمع های یادگیری - آموزشگاه هایی برای آینده ( طرح های پیشنهادی برگرفته از روانشناسی معماری ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر