نشریه 816 رهنمودهای مناسب سازی پایانه های حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت

کد شناسه :15367
نشریه 816 رهنمودهای مناسب سازی پایانه های حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت

رهنمودهای مناسب سازی پایانه های حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت تألیف : شعله نوذری - معماری - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : بررسی فضاها و معیارهای طراحی پایانه ها 3 : بررسی موانع دسترسی و تجربیات در زمینه مناسب سازی پایانه ها 4 : بررسی وضع موجود پایانه ها در ایران 5 : رهنموهای مناسب سازی پایانه ها - رهنمودهای مناسب سازی پایانه های حمل و نقل برای افراد دارای معلولیت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر