نشريه 805 ملات اندودكاري سبك و عايق حرارتي

کد شناسه :15368
نشريه 805 ملات اندودكاري سبك و عايق حرارتي

ملات اندودكاري سبك و عايق حرارتي تأليف : فهيمه فيروزيار ، فاطمه جعفريان - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : تحقيق و بررسي براي ساخت نوعي ملات اندودكاري سبك و عايق حرارتي 3 : عملكرد سامانه ديوار اندود شده با ملات اندودكاري منتخب در پروژه 4 : راهنماي طراحي ، آماده سازي و اجراي اندودهاي سبك و عايق حرارتي بيروني - ملات اندودكاري سبك و عايق حرارتي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر