مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

کد شناسه :1556
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری تألیف : امید امیری - عمران - کتاب پرهام - 1 : شرایط عمومی پیمان 2 : فهرست بها 3 : قراردادهای مترمربع زیربنا 4 : تعدیل و مابه التفاوت مصالح 5 : قانون برگزاری مناقصات - مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر