شناخت كشتي - خدمتي

کد شناسه :15387
شناخت كشتي - خدمتي

شناخت كشتي تأليف : محمدرضا خدمتي - عمران - كتاب پرهام - 1 : تعاريف و واژه هاي مربوط به كشتي ها و مكان شناسي در آنها 2 : اصول كلي حاكم بر طراحي كشتي ها 3 : انواع كشتي هاي تجاري 4 : انواع كشتي هاي رزمي 5 : سيستم هاي رانش در كشتي 6 : مشخصات ابعادي ، وزني ،حجمي و هندسي كشتي ها 7 : مواد به كار رفته در ساختمان كشتي ها 8 : ساختمان كشتي ها 9 : اتصالات جزئي و نحوه نمايش آنها 10 : روش هاي ساخت كشتي هاي فلزي 11 : روش هاي ساخت كشتي هاي غير فلزي 12 : كارخانه هاي كشتي سازي 13 : نهادهاي دريايي قانون گذار 14 : اجزاي فرعي در ساختمان كشتي 15 : حفاظت از كشتي - شناخت كشتي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر