مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در صنعت گردشگری ایران

کد شناسه :15412
مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در صنعت گردشگری ایران

مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در صنعت گردشگری ایران تألیف : محمدعلی صنیعی منفرد ، حسن الماسی ، صدیقه رضاییان فردویی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : مدیریت بازاریابی گردشگری 2 : نقش فناوری اطلاعات در گردشگری 3 : نقش مدیریت ارتباط با مشتری در گردشگری 4 : وضعیت گردشگری ایران از لحاظ فناوری اطلاعات و سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری 5 : طراحی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه یک مدل مفهومی جدید 6 : ارزیابی نقش مدیریت دانش در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت گردشگری 7 : ارزیابی معماری های فناوری و فرایند برای اجرای سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری 8 : سنجه های ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 9 : پیشنهاد یک مدل جدید در انتخاب تورهای گردشگری - مباحثی در مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری در صنعت گردشگری ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر