تهويه طبيعي ساختمان ها - جميل بصام

کد شناسه :15417
تهويه طبيعي ساختمان ها - جميل بصام

تهويه طبيعي ساختمان ها تأليف : درك كلمنتس - كروم ترجمه : جميل بصام - عمران - كتاب پرهام - 1 : حس زيبايي - نقش زيبايي شناسي در علوم محيطي 2 : از همگني تا ناهمگني 3 : مشخص كردن داده هاي فضاي داخلي 4 : نقش استفاده كننده در كنترل محيطي : انعكاس هايي در عمل بر روي نظريه 5 : ملاك هاي محيطي ساختمان هاي با تهويه ي طبيعي 6 : عليه پيش نويس استاندارد CEN:pr ENV 1752 فصل 7 : يك روش سازگار براي ملاك آسايش حرارتي 8 : تهويه طبيعي : پيش بيني ، اندازه گيري و طراحي 9 : مشخص كردن شرايط محيطي براي ساختمان هاي با تهويه ي طبيعي -نظر پزشكان متخصص 10 : تهويه طبيعي در يك ساختمان بزرگ با سبك تركيبي - تهويه طبيعي ساختمان ها - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر