جستارهای شهرسازی دوره 2 شماره 5 پیاپی 49

کد شناسه :15452
جستارهای شهرسازی دوره 2 شماره 5 پیاپی 49

دوفصلنامه تحلیلی پژوهشی معماری و شهرسازی دوره دوم شماره 5 پیاپی 49 - مجله و cd - کتاب پرهام - 1: باز آفرینی شهری 2 : توسعه شهری 3 : شهر و مردم 4 : برنامه ریزی شهری - دو فصلنامه تحلیلی ، پژوهشی معماری و شهرسازی دوره دوم شماره 5 پیاپی 49 - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر