طراحي سازه هاي بتن آرمه دوجلدي

کد شناسه :15462
طراحي سازه هاي بتن آرمه دوجلدي

طراحي سازه هاي بتن آرمه دو جلدي تأليف : ايرج محمودزاده كني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : فرآيند طراحي 3 : مواد و مصالح 4 : مفاهيم اوليه خمش ، تيرهاي مستطيلي 5 : خمش : تيرهاي T شكل ، تير با فولاد فشاري ، موارد خاص 6 : برش در تيرها 7 : پيچش 8 : پيوستگي ، مهار و وصله آرماتور 9 : خدمت پذيري 10 : تيرهاي سراسري و دال هاي يك طرفه 11 : ستون ها : تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي 12 : ستون هاي لاغر 13 : رفتار ، تحليل و طراحي دال هاي دو طرفه و روش طراحي مستقيم 14 : روش قاب معادل 15 : دال هاي دو طرفه : روش تحليل الاستيك ، روش خطوط تسليم و روش نواري 16 : شالوده ها 17 : برش اصطكاكي ، انتقال برش افقي و تيرهاي بتني مركب 18 : نواحي ناپيوستگي و مدل هاي مبتني بر دستك و كش 19 : ديوارها و ديوارهاي برشي 20 : طراحي براي مقاومت در مقابل زلزله - طراحي سازه هاي بتن آرمه دو جلدي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر