راهنمای طراحی خیابان شهری به کوشش انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری - قربانیان

کد شناسه :15470
راهنمای طراحی خیابان شهری به کوشش انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری - قربانیان

راهنمای طراحی خیابان شهری به کوشش انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری ترجمه : مهشید قربانیان ، امیر شکیبامنش - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : خیابان ها 3 : اجزا و عناصر طراحی خیابان 4 : راهبردهای طراحی موقت 5 : تقاطع ها 6 : عناصر طراحی تقاطع 7 : کنترل کننده های طراحی - راهنمای طراحی خیابان شهری به کوشش انجمن ملی مدیران حمل و نقل شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر