تونل سازي و مكانيك تونل نگرشي منطقي به تونل سازي - صمدزادگان

کد شناسه :15473
تونل سازي و مكانيك تونل نگرشي منطقي به تونل سازي - صمدزادگان

تونل سازي و مكانيك تونل ، نگرشي منطقي به تونل سازي تأليف : ديمتريوس كوليمبوس ترجمه : رحمان صمدزادگان - عمران - كتاب پرهام - بخش اول : طراحي 1 : آشنايي 2 : تأسيسات در تونل ها 3 : بررسي و مطالعه و توصيف زمين 4 : تونل سازي 5 : نگهداري 6 : تزريق و انجماد 7 : روش جديد تونل سازي اتريشي 8 : مديريت آب زيرزميني 9 : كاربردي هواي فشرده 10 : تونل هاي زيرآبي 11 : چاه ها 12 : ايمني در جريان احداث بخش دوم : مكانيك تونل : 13 : رفتار خاك و سنگ 14 : ميدان هاي تنش و تغيير شكل در اطراف يك تونل عميق دايره اي 15 : طرز عمل نگهداري مهاري ها ، پيچ ها 16 : برخي راه حل هاي تقريبي براي تونل هاي كم عمق 17 : پايداري سنيه كار حفر 18 : اثرات زلزله بر تونل ها 19 : نشست سطح زمين 20 : مشكلات پايداري در تونل سازي 21 : رفتار نگاري 22 : تحليل عددي تونل - تونل سازي و مكانيك تونل ، نگرشي منطقي به تونل سازي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر