101 قاعده سرانگشتی برای شهرها و ساختمان هایی پایدار ، صاحب زاده

کد شناسه :15486
101 قاعده سرانگشتی برای شهرها و ساختمان هایی پایدار ، صاحب زاده

101 قاعده سرانگشتی : برای شهرها و ساختمان هایی پایدار تألیف : هاو هیوود ترجمه : صدرا صاحب زاده ، میلاد صادق فر - معماری - کتاب پرهام - 1 : اصول پایداری 2 : احترام به منابع جهانی 3 : کار کردن هماهنگ با جهان طبیعت 4 : طراحی برای رفاه انسانی 5 : استراتژی هایی برای شهرها و ساختمان هایی پایدار - 101 قاعده سرانگشتی : برای شهرها و ساختمان هایی پایدار - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر