کتیبه های هخامنشی - خلخالی

کد شناسه :15504
کتیبه های هخامنشی - خلخالی

کتیبه های هخامنشی تألیف : پی یر لوک ترجمه : نازیلا خلخالی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : رمز گشایی خطوط میخی 2 : آریایی ها در ایران 3 : زبانهای رایج در قلمرو شاهنشاهی 4 : خط میخی فارسی باستان 5 : کوروش در بابل و کاخهای پاسارگاد 6 : جلوس داریوش و سنگ نوشته بیستون 7 : داریوش و کاخ تخت جمشید 8 : کاخهای شوش 9 : آرامگاه نقش رستم 10 : همدان ، سوئز و دیگر جایگاه ها 11 : اقوام شاهنشاهی 12 : دین هخامنشی 13 : نهادهای هخامنشیان - کتیبه های هخامنشی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر