تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان ویرایش سوم - پرهام نقش

کد شناسه :15512
تفکر ترسیمی    برای معماران و طراحان ویرایش سوم - پرهام نقش

تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان تألیف : پل لازیو ترجمه : سعید آقایی - معماری - کتاب پرهام .مهارتهای پایه . مهارتهای کاربردی ارتباطات - تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر