هندبوك متره به همراه جداول كاربردي متره - حسين زاده

کد شناسه :15513
هندبوك متره به همراه جداول كاربردي متره - حسين زاده

هندبوك متره به همراه جداول كاربردي متره تأليف :عليرضا حسين زاده ، سعيد اميري - عمران - كتاب پرهام - 1 : جداول كاربردي متره 2 : جداول محاسبه متره مصالح 3 : نكات متره رديف هاي مندرج در فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه 4 : جداول تهيه صورت وضعيت - هندبوك متره به همراه جداول كاربردي متره - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر