اصول طراحی عام و فراگیر مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری سبز - ضرغامی

کد شناسه :15514
اصول طراحی عام و فراگیر مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری سبز - ضرغامی

اصول طراحی عام و فراگیر مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری سبز تألیف : اسماعیل ضرغامی ، درسا فتوره چی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : بررسی معیارهای پایداری عملکردی در خانه های سنتی ایرانی 3 : رابطه پایداری با طراحی فراگیر و سبز 4 : بررسی مفاهیم طراحی سبز 5 : بررسی مفاهیم طراحی فراگیر 6 : طراحی یکپارچه مجتمع مسکونی پایدار - اصول طراحی عام و فراگیر مجتمع های مسکونی با رویکرد معماری سبز - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر