طراح ايراني چگونه مي انديشد ؟ هنر ايران در گذر زمان - بهمني

کد شناسه :15522
طراح ايراني چگونه مي انديشد ؟ هنر ايران در گذر زمان - بهمني

طراح ايراني چگونه مي انديشد ؟ سير تحول طراحي اشيا در تاريخ هنرهاي كاربردي ايران ، هنر ايران در گذر زمان تأليف : پرديس بهمني - هنر - كتاب پرهام - 1 : آشنايي با هنر و تاريخ ايران زمين 2 : بازتاب مفاهيم كهن در هنر ايران 3 : هنرهاي كاربردي ، هنرمندان 4 : انديشه طراحان هويت مدار امروز - طراح ايراني چگونه مي انديشد ؟ سير تحول طراحي اشيا در تاريخ هنرهاي كاربردي ايران ، هنر ايران در گذر زمان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر