سازه متحرك - سقف هاي جمع شونده - كرد جمشيدي

کد شناسه :15524
سازه متحرك - سقف هاي جمع شونده - كرد جمشيدي

سازه متحرك ( سقف هاي جمع شونده ) تأليف : ماريا كرد جمشيدي ، امير زارعي - عمران - كتاب پرهام - 1 : معماري متحرك 2 : معماري سازگار 3 : معماري جنبشي 4 : معماري پاسخگو 5 : معماري تغيير شكل پذير 6 : زير شاخه ها ي فرعي معماري متحرك 7 : واژه شناسي 8 : سقف هاي جمع شونده 9 : تاريخچ مختصري از سقف هاي جمع شونده 9 : انواع روش هاي حركت در سقف هاي جمع شونده 10 : نمونه هايي از دسته بندي سقف هاي جمع شونده 11 : انواع سقف هاي جمع شونده از لحاظ ساختاري 12 : سقف هاي جمع شونده غشايي 13 : انرژي مورد نياز براي حركت در سقف هاي جمع شونده 14 : جابه جايي در محور افقي 15 : جابه جايي در محور عمودي 16 : چرخش در محور افقي 17 : چرخش در محور عمودي 18 : جابه جايي افقي در حاشيه 19 : جابه جايي افقي در مركز 20 : چرخش در محور افقي در حاشيه 21 : چرخش در محور افقي در مركز 22 : چرخش در محور عمودي در حاشيه 23 : در مركز 24 : با فشار هوا - سازه متحرك ( سقف هاي جمع شونده ) - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر