مدیریت پروژه رهبری و هدایت - کتایون تقی زاده

کد شناسه :15527
مدیریت پروژه رهبری و هدایت - کتایون تقی زاده

مدیریت پروژه : رهبری و هدایت تألیف : روری برک ، استیون بارن ترجمه : کتایون تقی زاده ، مجتبی امیری - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر رهبری مدیریت پروژه 2 : حاکمیت و اخلاق پروژه 3 : پیکره دانش رهبری پروژه 4 : ساختارهای سازمان پروژه 5 : رفتارهای رهبری 6 : سبک ها و نظریه های رهبری 7 : قدرت تأثیر گذاری 8 : مقاومت در برابر تغییر 9 : هوش هیجانی 10 : رهبری در مقابل مدیریت 11 : کار با ذینفعان 12 : تیم های پروژه 13 : تیم ها در برابر گروه ها 14 : نقش های تیم 15 : فازهای توسعه تیم 16 : تکنیک های تیم سازی 17 : مربی گری و مشاوره 18 : مذاکره 19 : انگیزش 20 : محول کردن 21 : ارتباطات 22 : حل تعارض 23 : حل مسئله 24 : تصمیم گیری - مدیریت پروژه : رهبری و هدایت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر