افغانستان چهارراه جهان باستان - محمدی فر

کد شناسه :15528
افغانستان چهارراه جهان باستان - محمدی فر

افغانستان ، چهارراه جهان باستان تألیف : فردریک تلمیج هیبرت ، پیر کامبون ترجمه : یعقوب محمدی فر ، فاطمه جوانمردی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : موزه ملی افغانستان 2 : نجات میراث فرهنگی افغانستان 3 : دنیای گمشده افغانستان 4 : گنجینه تپه فلول 5 : مستعمره یونان در آی خانم و هلنیزم در آسیای مرکزی 6 : بگرام : در قلب جاده ابریشم 7 : بگرام اسکندریه قفقاز : مرکز امپراتوری کوشان 8 : کاتالوگ بگرام 9 : گنجینه ی طلایی باکتریایی باستان 10 : تیلیا تپه ( تپه طلا ، تپه تیلیا ) ، گورستان کوچ نشینان 11 : کاتالوگ تیلیاتپه - افغانستان ، چهارراه جهان باستان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر