ارتباط هنر و هنرمند در آموزه هاي وحياني و فرهنگ ايراني

کد شناسه :15549
ارتباط هنر و هنرمند در آموزه هاي وحياني و فرهنگ ايراني

ارتباط هنر و هنرمند در آموزه هاي وحياني و فرهنگ ايراني تأليف : محمد تقي زاده -فلسفه هنر و معماري - كتاب پرهام - 1 : مقدمات 2 : هنر در تاريخ و زبان ايرانيان 3 : معادل هاي هنر و هنرمندي در زبان فارسي 4 : تحولات كاربرد واژه هنر در ميان ايرانيان 5 : برخي مباني آرا ديگران درباره هنر 6 : برخي آرا رايج درباره هنر و هنر اسلامي 7 : موضوعات مرتبط با رشته هاي هنري در تعاليم وحياني 8 : موضوعات مرتبط با هنر و هنر اسلامي در تعاليم وحياني 9 : اصلي ترين صفات هنرمند مسلمان متجلي در هنر اسلامي 10 : نتيجه : طرح نظريه - ارتباط هنر و هنرمند در آموزه هاي وحياني و فرهنگ ايراني - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر