شهرهای بیوفیلیک یکپارچه کردن طبیعت با برنامه ریزی و طراحی شهری - ملکی

کد شناسه :15565
شهرهای بیوفیلیک  یکپارچه کردن طبیعت با برنامه ریزی و طراحی شهری - ملکی

شهرهای بیوفیلیک : یکپارچه کردن طبیعت با برنامه ریزی و طراحی شهری تألیف تیموتی بیتلی ترجمه : لادن ملکی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : اهمیت طبیعت و حیات وحش در زندگی شهری ما 2 : طبیعت داخل شهرها 3 : شهرهای بیوفیلیک چه هستند ؟ 4 : برنامه ریزی و طراحی شهری بیوفیلیک 5 : ابزارها و نهادهای جدید برای پرورش شهرهای بیوفیلیک 6 : جمع بندی تفکرات : رشد شهر بیوفیلیک - شهرهای بیوفیلیک : یکپارچه کردن طبیعت با برنامه ریزی و طراحی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر