مجموعه کتاب های محاسب حرفه ای جلد اول - آقازاده

کد شناسه :15589
مجموعه کتاب های محاسب حرفه ای جلد اول - آقازاده

مجموعه کتابهای محاسب حرفه ای تألیف : صمد آقازاده ، پویا آقازاده - عمران - کتاب پرهام - 1 : تراز پایه روی فونداسیون با استفاده از روش های ترکیب سیستم در ارتفاع 2 : سیستم سازه ای غیر دوگانه 3 : چه زمانی باید کنترل طبقه نرم و خیلی نرم انجام گیرد ؟ 4 : محاسبه دریفت و نیروی برشی حداقل طبق ASC E 7-16 و استاندارد 2800 فصل 5 : چگونگی اعمال نیروی قائم زلزله با توجه به آیین نامه 2800 فصل 6 : کنترل تغییر شکل دال بتنی با استفاده از نرم افزار SAFE فصل 7 : محاسبه تغییر شکل تیرهای مرکب - مجموعه کتابهای محاسب حرفه ای - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر