مباني محيط سرزنده از بنا تا شهر - فياضي

کد شناسه :15611
مباني محيط سرزنده از بنا تا شهر - فياضي

مباني محيط سرزنده از بنا تا شهر شعله فياضي - معماري و شهرسازي ، طراحي معماري و طراحي شهري - انتشارات پرهام نقش - كتاب پرهام - 1 : مفاهيم و تعاريف مرتبط با حس مكان 2 : مفاهيم مرتبط با زيبايي شناسي 3 : مفاهيم مرتبط با فضاهاي شهري و خدماتي 4 : شهر زيست پذير 5 : بررسي نمونه هاي موردي - مباني محيط سرزنده از بنا تا شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر