مدیریت پروژه بدون دردسر -هاتفی

کد شناسه :15616
مدیریت پروژه بدون دردسر -هاتفی

مدیریت پروژه بدون دردسر تألیف : بارت جراردی ترجمه : محمدعلی هاتفی ، سید محسن ذوالفقاری ، حمید علی نژادبرمی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مدیریت بدون دردسر پروژه 2 : موفقیت در مدیریت پروژه 3 : شناسایی نیازمندی ها 4 : اولویت بندی 5 : تغییر را مدیریت کنید 6 : با کارفرما همتراز شوید 7 : آزمون پیش فرض ها 8 : شناسایی تصمیم گیرندگان 9 : برقرار کردن ارتباطات ، به طور مؤثر 10 : تهیه یک برنامه 11 : آماده در برابر مشکلات 12 : پایه گذاری واحدهای سنجش 13 : دانستن نقش ها 14 : تعامل با مشکلات واقعأ غیر منتظره 15 : پایان دردسر - مدیریت پروژه بدون دردسر - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر