تحلیل عدم قطعیت پایداری سدهای خاکی - عباسی محله

کد شناسه :15647
تحلیل عدم قطعیت پایداری سدهای خاکی - عباسی محله

تحلیل عدم قطعیت پایداری سدهای خاکی تألیف : یدالله عباسی محله - عمران - کتاب پرهام - 1 : تعریف مسئله 2 : روشهای مرسوم تحلیل پایداری سدهای خاکی و مبانی تحلیل احتمالاتی 3 : مروری بر کارهای گذشته 4 : تحلیل قابلیت اطمینان سد خاکی ساروق به عنوان مطالعه موردی 5 : نتیجه گیری و پیشنهادات - تحلیل عدم قطعیت پایداری سدهای خاکی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر