مديريت پروژه : اصول اثبات شده در مديريت پروژه چابك در موفقيت مديران و كسب و كار

کد شناسه :15660
مديريت پروژه : اصول اثبات شده در مديريت پروژه چابك در موفقيت مديران و كسب و كار

مديريت پروژه : اصول اثبات شده در مديريت پروژه چابك در موفقيت مديران و كسب و كار تأليف : توماس كين ترجمه : سيد جلال خالقي ، محمود رجايي - عمران - كتاب پرهام - 1 : اصول مديريت پروژه 2 : توسعه نرم افزاري و برنامه نويسي چابك 3 : برنامه ريزي مؤثر و مديريت منابع 4 : مديريت ريسك 5 : خاتمه و ارزيابي موفقيت پروژه 6 : پانزده اشتباه رايج در مديريت پروژه كه شما بايد اجتناب كنيد - مديريت پروژه : اصول اثبات شده در مديريت پروژه چابك در موفقيت مديران و كسب و كار - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر