آزمایشگاه مکانیک خاک به زبان ساده برای دانشجویان عمران - عباس زاده

کد شناسه :15661
آزمایشگاه مکانیک خاک به زبان ساده برای دانشجویان عمران - عباس زاده

آزمایشگاه مکانیک خاک به زبان ساده برای دانشجویان مهندسی عمران - تألیف : رضا عباس زاده ، ارشک سبزی پور - عمران - کتاب پرهام - 1 : آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک 2 : تعیین وزن مخصوص دانه های خاک ( چگال ویژه ) 3 : تعیین هم ارز ماسه ای 4 : تعیین دانه بندی خاک به روش الک کردن 5 : تعیین دانه بندی خاک به روش هیدرومتری 6 : تعیین حدود اتربرگ 7 : تعیین ضریب نفوذپذیری خاک به روش بار آبی ثابت و بار آبی افتان 8 : آزمایش برش مستقیم 9 : آزمایش تراکم پراکتور استاندارد 10 : آزمون تحکیم بک بعدی 11 : آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا 12 تعیین مقاومت تک محوری 13 : آزمون مقاومت فشاری سه محوری 14 : آزمایش تعیین دانسیته در محل به روش مخروط ماسه - آزمایشگاه مکانیک خاک به زبان ساده برای دانشجویان مهندسی عمران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر