توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

کد شناسه :15711
توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها

سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها تألیف : سید محمد سید حسینی ، مهدی رشیدی - عمران - کتاب پرهام - 1 : مقدمه 2 : راهکارهای اولویت بندی 3 : روش اولویت بندی ادراکی و مفهومی 4 : طبقه بندی پل ها 5 : ارزیابی آسیب پذیری 6 : ارزیابی اهمیت 7 : یک مورد کاربردی برای نمونه 8 : خلاصه و آینده کاری - توسعه سیستم شاخص های اولویت بندی عملیات مقاوم سازی لرزه ای پل ها - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر