آنچه یک مهندس باید بداند : ساختمان های بتنی - گرامی نژاد

کد شناسه :15723
آنچه یک مهندس باید بداند : ساختمان های بتنی - گرامی نژاد

آنچه یک مهندس با بداند : ساختمان های بتنی تألیف : ابوالقاسم گرامی نژاد ، حمید رضا گرامی نژاد - عمران - کتاب پرهام - 1 : آشنایی با ساختمان های بتن آرمه 2 : مقررات کلی 3 : تعریف بتن 4 : سیمان 5 : سنگ دانه ها 6 : فولادهای مسلح کننده 7 : ضوابط پایداری و دوام 8 : جزئیات آرماتوربندی 9 : آرماتور گذاری 10 : خصوصیات مخلوط بتن 11 : ضوابط و مفاهیم ایمنی سازی 12 : مشخصات پی یا فونداسیون 13 : تعاریف 14 : مقررات آیین نامه ساختمان های بتنی مسلح در برابر زلزله - آنچه یک مهندس باید بداند : ساختمان های بتنی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر