آشنایی با مرمت بناهای تاریخی - فیض محمدی

کد شناسه :15732
آشنایی با مرمت بناهای تاریخی - فیض محمدی

آشنایی با مرمت بناهای تاریخی تألیف : علی اکبر فیض محمدی - معماری - کتاب پرهام - 1 : شناخت بنا 2 : نظریه پردازان مرمت بنا 3 : روش های مرمت معماری 4 : آسیب شناسی 5 : سازه های سنتی شامل : پی ها ، دیوارها ، سقف ها و گنبدها 6 : حریم ها و ضوابط حفاظتی بناهای تاریخی 7 : بناها و آثار تاریخی که ثبت جهانی شده اند 8 : تهیه طرح مرمت 9 : ایکوموس 10 : قطعنامه ها و منشورهای بین المللی ، حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی - آشنایی با مرمت بناهای تاریخی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر