اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک - نورزاد

کد شناسه :15772
اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک - نورزاد

اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک تألیف : علی نورزاد ،احسان بدخشان - عمران - کتاب پرهام - 1 : مفاهیم پایه نظریه خمیری در ژئومکانیک 2 : فرمولاسیون ارتجاعی - کاملأ خمیری 3 : فرمولاسیون همسان کرنش - سخت شونده 4 : قواعد سخت شوندگی ترکیبی همسان - کینماتیک 5 : انتگرال گیری عددی روابط ساختاری 6 : مقدمه ای بر آنالیز حدی 7 : توصیف ناهمسانی ذاتی مصالح ژئوتکنیکی 8 : رویکردهای کلی در رفتار مکانیکی خاک ها و سنگ ها 9 : مدل رفتاری 10 : سایر مدل های رفتاری پیشرفته و نکته های تکمیلی - اصول نظریه خمیری در مکانیک خاک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر