معماری معاصر غرب و ایران - فیض بخش

کد شناسه :15777
معماری معاصر غرب و ایران - فیض بخش

معماری معاصر غرب و ایران تألیف : مینا فیض بخش ، مریم نوری - معماری - کتاب پرهام - 1 : اندیشه های ابتدایی معماری نوین 2 : معماری دوران مدرن 3 : به سوی معماری پست مدرن 4 : دوران پسامدرن 5 : معماری معاصر در ایران 6 : تست ها - معماری معاصر غرب و ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر