شهرهای کوچک و میانی - چالش ها سیاست ها و راهبردهای توسعه ای - فیروزی

کد شناسه :15778
شهرهای کوچک و میانی - چالش ها سیاست ها و راهبردهای توسعه ای - فیروزی

شهرهای کوچک و میانی : چالش ها ، سیاست ها و راهبردهای توسعه ای تألیف : محمدعلی فیروزی ، مجید گودرزی ، مریم ملایی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : شهرنشینی و گرایش های رشد شهری 2 : ایده ها و رویکردهای نظری در جغرافیای شهرهای کوچک و میانی 3 : سیر تاریخی و نقش کارکردی شهرهای کوچک و میانی 4 : تحلیل مدل های جریان ها و جاذبه ها 5 : چالش ها و راهبردهای توسعه شهرهای کوچک و میانی 6 : واکنش های سیاستی به توسعه شهرهای کوچک و میانی 7 : مدیریت و توسعه شهرهای کوچک و میانی در ایران - شهرهای کوچک و میانی : چالش ها ، سیاست ها و راهبردهای توسعه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر