اسرار مدیریت طراحی در شرکت های بزرگ دنیا - مرتضایی

کد شناسه :15784
اسرار مدیریت طراحی در شرکت های بزرگ دنیا - مرتضایی

اسرار مدیریت طراحی در شرکت های بزرگ دنیا تألیف و ترجمه : سیدرضا مرتضایی - معماری - کتاب پرهام - 1 : کلیات 2 : فرایند طراحی 3 :رو در رو با چالش های کسب و کار 4 : یازده درس 5 : مدیریت برتر با طراحی - اسرار مدیریت طراحی در شرکت های بزرگ دنیا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر