ديناميك وسيله نقليه روي پل با كاربرد ويژه در مهندسي راه آهن - رضواني

کد شناسه :15796
ديناميك وسيله نقليه روي پل با كاربرد ويژه در مهندسي راه آهن - رضواني

ديناميك وسيله نقليه روي پل با كاربرد ويژه در مهندسي راه آهن تأليف :محمدعلي رضواني ، محسن غضنفري ، احمد رحمتي علايي - عمران - كتاب پرهام - 1 : كليات 2 : تير ساده تحت عبور بار متحرك تكي و بار قطار 3 : پل با تكيه گاه هاي كشسان تحت بارهاي متحرك قطار 4 : تيرهاي با تكيه گاه كشسان تحت شرايط تشديد و حذف 5 : تأثير بارهاي متحرك عمودي و افقي روي تيرهاي منحني 6 : برهم كنش وسيله نقليه - پل 7 : تأثير چرخش حول محور عرضي بر برهم كنش وسيله نقليه - پل 8 : بررسي مفهوم نيروهاي برهم كنش در مدل سازي برهم كنش وسيله نقليه - پل - ديناميك وسيله نقليه روي پل با كاربرد ويژه در مهندسي راه آهن - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر