مجموعه مقالات فلسفه هنر و زيبايي شناسي 7 - ساختار گرايي و پسا ساختار گرايي

کد شناسه :15809
مجموعه مقالات فلسفه هنر و زيبايي شناسي 7 - ساختار گرايي و پسا ساختار گرايي

ساختار گرايي و پسا ساختار گرايي تأليف : استوارت سيم ترجمه : بابك محقق - فلسفه هنر و معماري - كتاب پرهام - 1 : ساختار گرايي 2 : پساساختار گرايي 3 : كتاب شناسي 4 : واژه نامه فارسي - انگليسي - ساختار گرايي و پسا ساختار گرايي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر