مجموعه مقالات فلسفه هنر و زيبايي شناسي 8 - ماركسيسم و زيبايي شناسي

کد شناسه :15810
مجموعه مقالات فلسفه هنر و زيبايي شناسي 8 - ماركسيسم و زيبايي شناسي

ماركسيسم و زيباشناسي تأليف : استوارت سيم ترجمه : مشيت علايي - 1 : رئاليسم سوسياليستي 2 : زيبايي شناسي ماركسيستي ضد رئاليستي 3 : ماركسيسم ساختارگرا - ماركسيسم و زيبايي شناسي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر