برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان - زیاری

کد شناسه :15824
برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان - زیاری
موجود نیست

برنامه ریزی جامعه و مشارکت شهروندان تألیف : استیون اچ گربو ، مارک هیلیکر ، جوزف موسیلار ترجمه : کرامت الله زیاری ، حمید کیانفر - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان 2 : مفاهیمی از برنامه ریزی جامع : به دست آوردن درکی از برنامه ریزی جامع 3 : مبانی و منافع مشارکت شهروندان و پیوندهایی به برنامه ریزی جامع 4 : روش های متداول برای مشارکت شهروندان 5 : شروع کار با یک برنامه جامع - برنامه ریزی جامع و مشارکت شهروندان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر