ساختمان سبز طراحي يكپارچه - ميرگذار

کد شناسه :15875
ساختمان سبز طراحي يكپارچه - ميرگذار

ساختمان سبز با رويكرد طراحي يكپارچه تأليف : جري يودلسون ترجمه : فاطمه زارع ، سيده صديقه ميرگذار لنگرودي -عمران - كتاب پرهام - 1 : ساختمان هاي سبز با رويكرد طراحي يكپارچه 2 : ساختمان هاي سبز در عصر حاضر 3 : روش اجراي طراحي يكپارچه 4 : شارت زيست محيطي 5 : موانع موجود در برابر ساختمان ها با عملكرد بالا : علل موفقيت و شكست 6 : مورد كسب و كار براي ساختمان هاي سبز 7 : هزينه ي ساختمان هاي سبز 8 : مديريت پروژه يكپارچه : تحليل هزينه سود در ساختمان هاي سبز 9 : آغاز كار - ملاحظات پيش از طراحي 10 : طراحي مفهومي و شماتيك 11 : پيشرفت طراحي 12 : مرحله اسناد ساخت 13 : ساخت و بهره برداري 14 : نگاه به آينده - طراحي ساختمان هاي زنده - معماري سبز با رويكرد طراحي يكپارچه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر