ساختمان سبز طراحی یکپارچه - میرگذار

کد شناسه :15875
ساختمان سبز طراحی یکپارچه - میرگذار

ساختمان سبز با رویکرد طراحی یکپارچه تألیف : جری یودلسون ترجمه : فاطمه زارع ، سیده صدیقه میرگذار لنگرودی -عمران - کتاب پرهام - 1 : ساختمان های سبز با رویکرد طراحی یکپارچه 2 : ساختمان های سبز در عصر حاضر 3 : روش اجرای طراحی یکپارچه 4 : شارت زیست محیطی 5 : موانع موجود در برابر ساختمان ها با عملکرد بالا : علل موفقیت و شکست 6 : مورد کسب و کار برای ساختمان های سبز 7 : هزینه ی ساختمان های سبز 8 : مدیریت پروژه یکپارچه : تحلیل هزینه سود در ساختمان های سبز 9 : آغاز کار - ملاحظات پیش از طراحی 10 : طراحی مفهومی و شماتیک 11 : پیشرفت طراحی 12 : مرحله اسناد ساخت 13 : ساخت و بهره برداری 14 : نگاه به آینده - طراحی ساختمان های زنده - معماری سبز با رویکرد طراحی یکپارچه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر